QR Stichting LOVO

Wij, de Lokale Omroep Voor Oisterwijk, maken programma`s voor iedereen in de gemeente Oisterwijk. Wij krijgen daarvoor een kleine subsidie maar moeten het vooral hebben van donaties en sponsoren. Wil je ook een steentje bijdragen? Scan de QR code of maar een donatie over op rekeningnummer NL34RABO 0138 979 200
t.n.v. stichting LOVO in Oisterwijk Bij voorbaat dank voor je gulle gave!