Gemeente Oisterwijk verleent vergunning voor uitbreiding varkensstal Heukelom

Gemeente Oisterwijk heeft, na instemming van de gemeenteraad, nu definitief besloten vergunning te verstrekken aan een varkensboer in Heukelom, Oisterwijksebaan nummer 6. Het plan betreft de sloop van enkele verouderde stallen en het realiseren van nieuwe stalruimte. Door zorgvuldig aandacht te besteden aan de thema’s volksgezondheid, dierenwelzijn en gezondheid én de leefomgeving is het volgens...