De toekomst voor LOVO

De komende jaren zijn cruciaal voor de toekomst van LOVO hetgeen alles heeft te maken met de ontwikkelingen in medialand. In 2016-2017 worden de criteria om een zendmachtiging te krijgen c.q. te behouden aangescherpt. De schaalgrootte, de kwaliteit, de nieuwswaarde en de uitzendfrequentie worden belangrijke graadmeters.

Is LOVO met haar partners OHM en MTV in staat om in midden Brabant samenwerkingsverbanden tot stand te brengen met andere Gemeenten. Hoe kan LOVO ervoor zorgen dat de continuïteit, de kwaliteit en de actualiteit van de uitzendingen gehandhaafd blijft. Blijven de medewerkersbereid om -op vrijwillige basis- het beste uit zich te halen om de kijkers een verantwoord eindproduct te kunnen bieden?

Veel vragen, maar op dit moment nog te weinig antwoorden, binnen LOVO zullen wij er alles aan doen om de zendmachtiging voor Oisterwijk en omstreken te behouden.