Donateur

 

LOVO-tv en LOVO-tekst-tv wordt geheel door vrijwilligers verzorgd. Voor de komende periode zijn er nog veel zaken die geregeld moeten worden waar jij ons bij kunt helpen. Dit kan door donateur van LOVO te worden.
Daar zijn we heel blij mee.

Als donateur van LOVO steun je ons met € 10,- per jaar waarmee wij onze onkosten als benodigde apparatuur, trainingen, webhosting, communicatiemiddelen etc. kunnen dekken.

Je kunt de € 10,- over maken naar:

NL34 RABO 0138 9792 00 onder vermelding van `Donateur LOVO`.

Alvast bedankt voor uw steun aan uw Lokale Omroep Voor Oisterwijk.