Het LOVO bestuur

Het LOVO-bestuur is verantwoordelijk voor de omroep en geeft hier leiding aan. Hij neemt een richtinggevende en faciliterende houding aan met betrekking tot financiële, organisatorische en personele aangelegenheden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een drietal bestuursleden met ieder een eigen specifiek inhoudelijk aandachtsgebied.